I 2011 startet Bygghytta med det omfattende restaureringsarbeidet av Kongeinngangen. I februar mottok Kongeinngangen hedrende omtale under utdelingen av Trondheim kommunes byggeskikkpris.

Trondheim Kommune delte fredag 2. februar ut byggeskikkprisen i rådhussalen på Trondheim folkebibliotek. Byggeskikkprisen er en hederspris som deles ut til et byggverk eller anlegg som bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk, som er av høy kvalitet, er knyttet til folks dagligliv og næringsmiljø, og som tar hensyn til Trondheims egenart.

I begrunnelsen for den hedrende omtalen skriver juryen at: "Restaureringen av Kongeinngangen demonstrerer, nok en gang, at vi i Trondheim har et helt spesielt kompetansemiljø, som vi har grunn til å være stolte av".

12 år med møysommelig arbeid

Kongeinngangen er en vakker portal med en overbygd forhall på sørsiden av Nidarosdomens kor. Opprinnelig ble kongeinngangen bygget på midten av 1200-tallet, og i løpet av de siste 150 årene har den blitt restaurert flere ganger, sist på 1950-tallet.

Allerede på 1980-tallet kunne man igjen se at Kongeinngangen hadde betydelige utfordringer. Dårlig steinkvalitet, sementmørtel og statiske problemer resulterte i at Bygghytta ved Nidarosdomen i 2011 startet på det omfattende restaureringsarbeidet av Kongeinngangen der portalen ble demontert og murt opp igjen. Et møysommelig arbeid der både håndverkere, historikere og konservatorer har vært involvert.

Det er faktisk 790 år siden Kongeinngangen første gang sto ferdig i all sin prakt. Altså rundt 24 generasjoner, som har bygd, vedlikeholdt og restaurert denne vakre bygningsdelen i flere århundrer. Vi er utrolig stolte av å stå i denne tradisjonen, sier direktør ved Bygghytta Rune Langås.

I juni 2022 ble Kongeinngangen høytidelig åpnet igjen etter nesten 12 år med omfattende restaurering.

Ved bruk av tradisjonelle materialer og håndverksteknikker har portalen blitt møysommelig restaurert. Arbeidet er utført etter internasjonale chartrer for best praksis noe som gjør at Bygghytta ved Nidarosdomen i dag er oppført på Unescos liste over gode vernepraksiser.

Restaureringshistorien til Kongeinngangen