11 kunstnere er valgt ut til å gå videre i den kunstneriske konkurransen om utsmykking av nye dører til Nidarosdomen.

Disse inviteres til å lage forslag til nye dører til Nidarosdomen

«Som leder av juryen ønsker jeg å takke alle kunstnerne som har vist interesse for dette historiske oppdraget ved Nidarosdomen. Bredden og kvaliteten på søknadene var imponerende, og mange har vist en veldig fin forståelse for både portalenes og domkirkens historie og betydning i dag», sier Thjømøe.

I slutten av januar møttes juryen for å beslutte hvilke kunstnere som går videre til neste fase i konkurransen. Dette er de utvalgte:

Peter Sutton
Kirstine Roepstorff
Ida Ekblad og Erik Langdalen

Elisabeth Thorsen, Hilmar Fredriksen og Hølmebakk Øymo

Marius Engh
Christine Aspelund
Vera og Sverre Wyller
Fredrik Tydén
FOS
Anna Ihle og Matthew Coutts
Erlend Leirdal og Trond Eide

"Bredden og kvaliteten på søknadene var imponerende, og mange av kunstnerne har vist en veldig fin forståelse for både portalenes og domkirkens historie og betydning i dag", sier kunstnerisk rådgiver og leder av juryen, Ida Højgaard Thjømøe.

95 påmeldte fra inn- og utland

Hele 95 kunstnere og kunstnergrupper meldte seg på den kunstneriske konkurransen som ble lyst ut av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) i desember.

Arbeidet med å velge ut kunstnere som får gå videre i konkurransen, er gjort av en jury sammensatt av fagpersoner og ledet av kunstfaglig rådgiver, Ida Højgaard Thjømøe.

«Det har vært viktig for juryen å finne kunstnere som kan utvikle en idé til utforming av dørene, slik at dørene både blir stående som kunstverk i seg selv - og som samtidig går i dialog med Vestfrontens arkitektur og skulpturprogram», sier Thjømøe.

«Et felles mål for juryen har vært å velge kunstnere som viser en egen motivasjon til å samarbeide med Bygghytta ved Nidarosdomen om produksjonen av dørene», sier Bjørgvin Thorsteinsson, direktør ved NDR og jurymedlem.

Vinneren kåres i desember 2024

Det skal nå arrangeres et oppstartseminar for kunstnerne, hvor de får bli bedre kjent med katedralen, stedet og rammene for oppgaven. Kunstnerne vil også bli presentert for fagpersoner og håndverkerne i Bygghyttas verksteder.

De 11 kunstnerne skal levere hvert sitt skisseforslag til nye dører til sommeren. Skissene skal stilles ut på plassen foran Nidarosdomens Vestfront.

Til høsten skal det avgjøres hvilke tre kunstnere som går videre til finalen og får levere videreutviklede skisseforslag. Hvilket prosjekt som til slutt velges ut, avgjøres først i desember 2024.

Juryen består av:


Ida Højgaard ThjømøeKunstfaglig rådgiver
Bjørgvin ThorsteinssonDirektør, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Herborg FinnsetBiskop i Nidaros
Erik SteenDaglig leder, Norsk billedhuggerforening
Mette ByeByantikvar i Trondheim
Per Kristian Nygård
Norsk kunstner
Inge SørgårdSeksjonsleder, Trøndelag Fylkeskommune

Et historisk prosjekt

De nåværende dørene i portalene på Nidarosdomens vestfront er fra 1930. Disse dørene ble laget som en midlertidig løsning i forbindelse med 900 års makeringen for Olav den helliges død i 1930. Konstruksjonen er enkel og skulle bare dekke behovet for en kortere periode inntil skipet var helt ferdig. Nå har de midlertidige dørene stått der i nesten 100 år. Takket være en generøs gave fra et eldre ektepar i Trondheim, har NDR muligheten til å lage nye dører med en kunstnerisk utforming.