Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Steinhugger Magnus Aleksander Vartdal ved Bygghytta ved Nidarosdomen mottok 3. november Kulturminnefondets nasjonale håndverksstipend for sitt engasjement og sin glød for tradisjonshåndverk.

Nasjonalt håndverksstipend

Kulturminnefondet deler hvert år ut et håndverksstipend, som har som mål å støtte en ung og lovende håndverker som har valgt et utdanningsløp innen et tradisjonelt håndverksfag, og som har vist evne til målrettet arbeid over tid. Stipendet blir tildelt en ung, engasjert, lærevillig og faglig solid håndverker som også er interessert i å lære bort faget.

- Stipendet på 50.000 kroner tildeles en engasjert, lærevillig og faglig solid håndverker, forteller Kjetil Reinskou, styremedlem i Kulturminnefondet.

Kjetil Reinskou delte ut prisen til Vartdal under et overraskende besøk i Bygghytta onsdag 3. november. Magnus er reflektert og evner å se tradisjonshåndverkets rolle i dag og i historisk sammenheng. Han løser enkle steinhuggeroppgaver med like stort engasjement som de mest kompliserte. Han er i stand til å se verdien og viktigheten i alle typer håndverksoppgaver, sier Reinskou.

Magnus er nyutdannet steinhugger og med fagbrev i steinfaget fra Bygghytta ved Nidarosdomen og svennebrev som smed fra Hjerleid Handverksskole. Magnus ble nominert til Kulturminnefondets håndverksstipend av Espen Sørburø, restaureringstekniker og steinhugger ved NDR. Espen var fagansvarlig da Vartdal var steinhuggerlærling. Vartdal ble ferdig med læretiden våren 2021, og bestod fagbrevet i steinfaget med karakteren meget godt.

- Magnus er en dyktig formidler i alle sammenhenger for å formidle steinhugger- og smedfaget samt samfunnsoppdraget til arbeidsgiver NDR. Magnus liker å formidle det levende tradisjonshåndverket og synes det er viktig og spennende å skape interesse og engasjement blant publikum rundt kulturarven vår, forteller Sørburø.


Magnus viser Kjetil Reinskou fra Kulturminnefondet og Anne Berit Fagernes fra Adresseavisen hvordan man hugger profiler.

Kulturminnefondets begrunnelse

Kulturminnefondet deler hvert år ut et håndverksstipend, som har som mål å støtte en ung og lovende håndverker som har valgt et utdanningsløp innen et tradisjonelt håndverksfag, og som har vist evne til målrettet arbeid over tid. Stipendet blir tildelt en ung, engasjert, lærevillig og faglig solid håndverker som også er interessert i å lære bort faget. Stipendet er på 50.000 kroner, og vedtaket om tildeling blir gjort av styret i Kulturminnefondet etter nominasjoner fra publikum.

Kulturminnefondet mottok hele 159 nominasjoner til håndverksstipendet 2021, som er ny rekord med god margin. Nominasjonene til årets håndverksstipend viser at det er mange svært dyktige og engasjerte unge tradisjonshåndverkere i Norge, og det gjør oss optimistiske for tradisjonshåndverkets fremtid. Vi trenger gode håndverkere som kan tradisjonelle teknikker for å ta vare på våre kulturminner.

Da vi lyste ut nominasjoner til håndverksstipendet tidligere i år, fikk vi inn en nominasjon av Magnus Vartdal, sendt inn av Espen Sørburø, restaureringstekniker og steinhugger ved NDR. Sørburø var fagansvarlig da Vartdal var steinhuggerlærling. I nominasjonsteksten skriver Espen at Magnus er en dyktig formidler i alle sammenhenger for å formidle steinhugger- og smedfaget samt samfunnsoppdraget til arbeidsgiver NDR. Magnus liker å formidle det levende tradisjonshåndverket og synes det er viktig og spennende å skape interesse og engasjement blant publikum rundt kulturarven vår.

Kulturminnefondets styre har enstemmig vedtatt at Kulturminnefondets nasjonale håndverksstipend for 2021 går til steinhugger og smed Magnus Aleksander Vartdal.