Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Oppslag/maler

På loftet over NDRs steinhuggerverksted finner vi oppslaget. Her utarbeides maler til bruk ved hugging av kopier som skal erstatte forvitrede eller ødelagte steiner på Nidarosdomen og andre historiske bygninger/monumenter. Tilfredsstillende kopier krever høy grad av nøyaktighet i alle ledd. Et godt utgangspunkt for å ivareta dette er oppslag, som innbefatter tegninger i full størrelse, detaljtegninger og produksjon av maler. For arbeid med ornament og skulptur er det også nødvendig med modeller og måleutstyr