Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Gjennom de siste 150 årene har håndverkerne, kunstnerne og forskerne ved NDR ikke bare gjenreist nasjonalhelligdommen, men også tilegnet seg unik kunnskap om middelalderens byggeskikk og byggemetoder.

På begynnelsen av 1900-tallet jobbet mer enn 100 håndverkere og kunstnere ved nasjonalhelligdommen. Flere kjente norske arkitekter, som Christian Christie og Olaf Nordhagen, satte sitt preg på nasjonalhelligdommen som domkirkearkitekter. Flere kjente norske billedhuggere som Kristoffer Leirdal, Wilhelm Rasmussen og Gustav Vigeland har etterlatt seg kunstverk både inne i – og på utsiden av Nidarosdomen.