Systemet har ikke vært i bruk på en stund, og vil returnere til start-skjermen om 20 sekunder. Berør skjermen for å forhindre dette.
Hovedmeny
Select language

Brannene

Nidarosdomen sto ferdig på starten av 1300-tallet. Allerede i 1328 ble katedralen rammet av en brann, som senere ble etterfulgt av nye branner i 1432 og 1531. Den siste brannen var svært ødeleggende, og alle takene i katedralen kollapset. 

Erkebiskopen benyttet på 1530-tallet sine ressurser på å bygge ut borgen på Steinvikholmen, og fikk ikke restaurert kirken. Etter reformasjonen maktet befolkningen i Trondheim kun å bekoste restaurering av de østlige delene av kirken. Skipet ble stående uten tak og falt etter hvert helt sammen. De bevarte delene av kirken ble rammet av nye branner i 1708 og 1719.

Nidarosdomens kor før restaureringen

Gudshuset i dag

På 1800-tallet ble kirken restaurert, men nå med gulvplan som en luthersk kirke med et åpent kirkerom hvor man ser helt frem til alteret i øst når man kommer inn i kirken i vest. I middelalderen, mens kirken enda var katolsk, var kirkerommet oppdelt i flere mer eller mindre separate rom. 

Kirken er i dag fortsatt en luthersk menighetskirke for Trondheims befolkning, med et omfattende gudstjenetilbud som både benyttes av byens befolkning og av tilreisende.

Kirkerommet