Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

I løpet av de siste 15 årene har smedene ved NDR restaurert et stort antall spirtopper på norske kirker. Nylig fikk de i oppdrag å restaurere vindfløyen (værhanen) på Lensvik kirke i Orkland kommune.