Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

I tillegg til å restaurere og vedlikeholde Nidarosdomen og Erkebispegården skal vi bevare og videreutvikle de tradisjonelle håndverkene som er representert ved bygghytta.

Handlingsbåren kunnskap fra de eldre, erfarne håndverkerne til de nye har alltid vært vektlagt ved verkstedene, og tverrfaglig kunnskap står høyt i hevd. I dag kombineres den tradisjonelle, interne videreutdanningen av håndverkerne med en bachelorutdanning i teknisk bygningsvern ved NTNU.