Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Konservering

NDRs restaureringsfilosofi er at mest mulig middelalderskulptur og –dekorasjon skal beveres in situ (på stedet). Dette medfører et stort behov for konserveringskompetanse, både når det gjelder personale og tekniske metoder. En utfordring er at det ennå ikke finnes velprøvde konserveringsmetoder for kleberstein. De store Europeiske katedralene er som regel bygget i sandstein eller kalkstein. Kleberstein er så spesiell at håndverkerne ved NDR ikke kan regne å overføre metoder fra konservering av sandstein og kalkstein fra sine franske eller engelske kolleger, men at kjente metoder innen rensing og konsolidering/liming må gjennom en relativt lang utprøvningsfase før det kan bli aktuelt å benytte dem på Nidarosdomen.