Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
To nidarosdomen.no
Menu

29. november avla Silje Sæther, en av NDRs fire lærlinger, svennebrevet i tømrerfaget.

Som Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein, har NDR et spesielt ansvar for å ivareta og videreutvikle håndverkstradisjoner. Avdelingsdirektør, Rune Langås, sier at det er viktig for NDR å bidra til å sikre rekrutteringen til håndverksfag - spesielt til de små og verneverdige fagene.

I tillegg til Silje, som akkurat har avsluttet sitt lærlingeløp i NDRs snekkerverksted, har NDR tre lærlinger i steinfaget. NDRs lærlinger jobber tett med erfarne restaureringsteknikere i restaureringen av Nidarosdomen og Erkebispegården.