Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Brenning av kalk til mørtelproduksjon

I februar gjennomførte murerne ved NDR kalkbrenning i egenbygget kalkovn. 1,5 kubikk kalkstein ble brent på en temperatur mellom 850 og 950 grader i 72 timer. NDR har bygget en egen kalkovn som brukes til å brenne kalk til mørtelproduksjon. Ved NDR velger murerne å bruke kalk som bindemiddel i mørtel, på samme måte som det ble gjort frem til begynnelsen av 1900-tallet.

Kalk har vært brukt til produksjon av mørtel i mer enn 10.000 år. I middelalderen var det vanlig med kalkovnen på byggeplasser - det ble brent kalk til mørtelbruk på stedet. Under gjenreisingen av Nidarosdomen på tidlig 1900-tallet ble det imidlertid brukt sement. Det viste seg etter hvert at industrielt produsert Portlandsement hadde mange negative virkninger på murverket på gamle steinbygninger. Sement slipper ikke fukten gjennom. Innestengt fukt skaper frostsprengning og sprekker i steinen. Sementen er dessuten så hard at den ikke tolererer naturlig bevegelse i bygningsmassen. Noe som også fører til oppsprekking. I dag har derfor murerne ved NDR gått over til å bruke kalkmørtel, på samme måte som i middelalderen.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.