Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Stavanger domkirke og Bispekapellet skal gjennomgå en grundig restaurering frem mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025. NDR er valgt som samarbeidspartner og leverandør innenfor en rekke oppgaver i dette prosjektet. Dette er et spennende og omfattende prosjekt, som NDR er takknemlig for å få lov til å være en del av.

Samarbeid med Stavanger domkirke

At stein har evig liv er en illusjon…

NDR er valgt som samarbeidspartner og leverandør innenfor en rekke oppgaver i dette prosjektet. Dette er et spennende og omfattende prosjekt, som NDR er takknemlig for å få lov til å være en del av.

At stein har evig liv er en illusjon... Midt på 1980-tallet ble ca. 60 steiner i buen rundt det store grindverksvinduet på Stavanger domkirkes fasade mot øst erstattet med nyhugde steiner.

Forvitring
De ytterste og mest værutsatte av disse steinene; dekklisten, er nå så forvitret at de nok en gang må byttes ut. Riksantikvaren har gitt dispensasjon til dette, samt til at dekklistens fugebilde og bladverksornamentikk kan gjenskapes slik det fremstod før 1980- tallets restaurering.

NDRs steinhuggerverksted har fått i oppdrag å hugge disse steinene. Først må imidlertid en rekke forhold undersøkes. Konserveringsteamet ved Arkeologisk Museum, UiS har søkt i arkiver, foretatt nøyaktige oppmålinger av dekklisten som den står i dag, samt av middelaldersteinene som for mer enn tretti år siden ble erstattet med nye.

Rekonstruksjon på oppslaget
Dokumentasjonsmaterialet er nå under bearbeiding på «oppslaget» i NDRs steinhuggerverksted på Kalvskinnet, og NDR har fått hjelp av Akira Inman fra konserveringsteamet ved Stavanger domkirke. Prosessen med å pusle sammen omfattende informasjon fra mål, foliemaler og foto til en meningsfull helhet vil gi et godt grunnlag for å rekonstruere størrelse, utforming av profiler og ornamentikk på steinene som skal hugges.

I prosessen drar håndverkere fra NDR og konservatorer fra Stavanger nytte av hverandres kunnskap og erfaringer. Samarbeidet får dermed en verdifull «bieffekt» - det utvikles kompetanse.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.