Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
To nidarosdomen.no
Menu

Stavanger domkirke og Bispekapellet skal gjennomgå en grundig restaurering frem mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025. NDR er valgt som samarbeidspartner og leverandør innenfor en rekke oppgaver i dette prosjektet. Dette er et spennende og omfattende prosjekt, som NDR er takknemlig for å få lov til å være en del av.

Samarbeid med Stavanger domkirke

At stein har evig liv er en illusjon…

NDR er valgt som samarbeidspartner og leverandør innenfor en rekke oppgaver i dette prosjektet. Dette er et spennende og omfattende prosjekt, som NDR er takknemlig for å få lov til å være en del av.

At stein har evig liv er en illusjon... Midt på 1980-tallet ble ca. 60 steiner i buen rundt det store grindverksvinduet på Stavanger domkirkes fasade mot øst erstattet med nyhugde steiner.

Forvitring
De ytterste og mest værutsatte av disse steinene; dekklisten, er nå så forvitret at de nok en gang må byttes ut. Riksantikvaren har gitt dispensasjon til dette, samt til at dekklistens fugebilde og bladverksornamentikk kan gjenskapes slik det fremstod før 1980- tallets restaurering.

NDRs steinhuggerverksted har fått i oppdrag å hugge disse steinene. Først må imidlertid en rekke forhold undersøkes. Konserveringsteamet ved Arkeologisk Museum, UiS har søkt i arkiver, foretatt nøyaktige oppmålinger av dekklisten som den står i dag, samt av middelaldersteinene som for mer enn tretti år siden ble erstattet med nye.

Rekonstruksjon på oppslaget
Dokumentasjonsmaterialet er nå under bearbeiding på «oppslaget» i NDRs steinhuggerverksted på Kalvskinnet, og NDR har fått hjelp av Akira Inman fra konserveringsteamet ved Stavanger domkirke. Prosessen med å pusle sammen omfattende informasjon fra mål, foliemaler og foto til en meningsfull helhet vil gi et godt grunnlag for å rekonstruere størrelse, utforming av profiler og ornamentikk på steinene som skal hugges.

I prosessen drar håndverkere fra NDR og konservatorer fra Stavanger nytte av hverandres kunnskap og erfaringer. Samarbeidet får dermed en verdifull «bieffekt» - det utvikles kompetanse.