Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Direktør ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR), Steinar Bjerkestrand, går av med pensjon. Bjørgvin Thorsteinsson overtar stillingen fra 1. november.

Steinar Bjerkestrand, går av med pensjon 1. november etter 8 1/2 år som direktør ved NDR. Overgangen til pensjonisttilværelsen ble markert med en hyggelig avtakking i Herresalen i Erkebispegården onsdag 30. oktober, med taler fra blant annet preses, Helga Haugland Byguglien, domprost, Ragnhild Jepsen, ekspedisjonssjef i KUD, Steinar Lien og styreleder ved NDR, Anne Kathrine Slungård.

Selv sier Steinar; «Jeg tiltrådte som direktør ved NDR 1. april 2011. Det har vært åtte veldig spennende og flotte år, med stadig økning i både budsjetter og besøkende. Samtidig har det vært krevende hvert år å forholde seg til strengere krav om effektivisering og et økende krav om digitalisering. Jeg tror imidlertid at det har gått høvelig bra. Og den viktigste grunnen til det er NDRs ansatte. I NDR har vi medarbeidere med stor faglig dyktighet. Hver og en gjør sitt til at NDR er en flott arbeidsplass. Og jeg kan med stor trygghet har kunnet si at finere jobb enn min, det finnes ikke!»

Av høydepunkter gjennom de ni årene som direktør ved NDR, ønsker Steinar å trekke frem innvielsen av det nyrestaurerte Steinmeyerorgelet 17.mai 2014, og oppstarten av det store lysprosjektet, som skal gi Nidarosdomen ny innvendig belysning. Lysprosjektet er resultatet av en stor dugnad hvor både stat, fylke, kommune sammen med privat næringsliv har bidratt med penger for å sikre finansieringen. «Men den sterkeste opplevelsen jeg har hatt», sier Steinar; «var nok den dagen inne i langkoret i Domen, mellom et virvar av turistgrupper og med et film-crew bak oktogonen. Der kommer en sliten kar med stor sekk, slitne støvler og en stav, og setter seg ned. Han gråter stille, og jeg går bort til ham. Han forteller om en strabasiøs vandring i nesten 600 km langs St. Olavsleden. Så tar han frem et bilde av en gutt, og sier: I have come here to pray for my dead son. Dette møtet ga mening til alt vi gjør i NDR, og alt vi står for.»

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.