Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

I desember fikk Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) plass på UNESCOs fortegnelse over gode vernepraksiser.

Gleden var stor i Bygghytta ved Nidarosdomen da vedtaket fra UNESCO ble kunngjort i desember 2020. NDR har sammen med 17 andre bygghytter fra Frankrike, Sveits, Tyskland og Østerrike arbeidet for å få bygghyttetradisjonen oppført på UNESCOs fortegnelse over gode vernepraksiser.

- For oss i NDR er dette som å få tildelt en Michelinstjerne, sier Bjørgvin Thorsteinsson direktør i NDR. En UNESCO-status gir også hele bedriften en stolthetsfølelse som motiverer oss til å fortsette forvaltingen av både Nidarosdomen og Erkebispegården som nasjonale skatter. At vi samarbeider internasjonalt om nominasjonen og får statusen sammen med 17 andre Bygghytter i Europa, synes vi i NDR er veldig flott og faktisk veldig viktig fordi katedralbygging er og blir et internasjonalt fagmiljø der vi lærer av hverandre.

- UNESCO-statusen er en viktig anerkjennelse på at arbeidsprosessene og tradisjonshåndverket vi utøver her i Bygghytta ved Nidarosdomen er en viktig jobb, sier Rune Langås, avdelingsdirektør Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein. Dette understrekes ytterligere når vi nå får denne statusen sammen med våre europeiske kollegaer.

En europeisk tradisjon

Allerede i middelalderen ble arbeidet med å bygge katedraler organisert i bygghytter i Europa. Bygghyttene ble lokalisert i nærheten av katedralen, og her var flere håndverksfag representert. Bygghytta ble en opplæringsarena for nye håndverkere. Denne måten å arbeide på sikrer en stab som arbeider tverrfaglig og som tilfører hverandre viktig kunnskap, noe som både øker den enkelte håndverkers forståelse og kompetanse – og som i sin tur øker stabens totale kunnskap. Ved bygghyttene blir viktig håndverkskunnskap videreført gjennom generasjoner – fra en håndverker til neste.

For staben som arbeider ved NDR har samarbeid med kolleger ved andre bygghytter i Europa vært viktig. Kunnskapsdeling mellom ulike bygghytter i ulike land har vært viktig for å videreføre og videreutvikle håndverkernes kompetanse. Denne kunnskapen har ført til at man har klart å holde ved like mange av de store katedralene slik de eksisterer i dag.

- UNESCO-statusen gir oss stolthet over å være delaktige sammen med europeiske kolleger i de forskjellige katedralenes bygghytter, sier Marie Louise Anker fagdirektør kulturminneforvaltning ved NDR. VI har en erfarings- og kunnskapsutveksling om katedralbygging fra middelalderen og fram til i dag. Slikt håndverk og håndverksutførelse er gjenkjennbart uavhengig av muntlig språk, enten i fortiden eller i dag eller i resten av verden. I dag er det restaureringsarbeider som pågår, men å kunne peke på en så lang uavbrutt Europeisk tradisjon i organisering og utførelse av arbeidet, gjør en ydmyk. Vi kan si at katedralen bevarer håndverket - og at håndverket bevarer katedralen.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.