Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Glassmaleriene i Nidaros domkirke blir kontinuerlig restaurert og vedlikeholdt.De fleste av glassmaleriene i katedralen er tegnet av Gabriel Kielland og utført av ham og hans assistenter i perioden mellom 1908 og 1934. Forskjellige utfordringer gjør at glassmaleriene må restaureres; materialtretthet og svekkelser i blyprofilene, underbrent maling som fører til malingsavflassing, isnedfall og en sjelden gang dessverre også hærverk.

Håndverkere ved glassverkstedet utfører alle aspektene ved en restaurering av glassmalerier, fra å ta glassmalerifeltene ut av vindusåpningene til å lage nye blyprofiler, reparering av brukne glassbiter, maling av nye glassbiter og omblying når dette er nødvendig, og å gjeninstallere glassmalerifeltene i sin opprinnelige posisjon. Verkstedet fortsetter å utvikle seg selv med tanke på utprøving av nye metoder og et oppdatert blikk på restaureringsetikk, samtidig som man arbeider innenfor den tradisjonelle glassmaleri-håndverket.

Verkstedet påtar seg også rådgivningsoppdrag og restaureringsoppgaver for andre kirker, institusjoner og private kunder. Antallet håndverkere som restaurerer glassmaleri og blyglass i Norge er begrenset, og antallet verksteder som påtar seg oppdrag der man må male nye glassbiter til restaureringen av et glassmaleri er enda færre. NDRs restaurerings-glassverksted utfører også tilstandsrapporter med forslag til tiltak.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.