Nidaros Domkirkes Sokn
To nidarosdomen.no
Menu

I sommer vil Seyran Ateş, en tysk jurist og muslimsk feminist, vandre Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim og Olavsfest. Ates går for å finne fred, for å dele håp og tro på en bedre verden, og for å rette søkelyset mot pågående brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Gjennom sin pilegrimsvandring vil Seyran Ateş sette søkelys på tema som likestilling og likeverd, demokrati og ytringsfrihet. Vandringen har fått navnet "Pilgrimage for Human Rights" og gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt pilegrimssenter.

Seyran Ateş er en tysk jurist og muslimsk feminist. Som barn flyktet hun med sin familie fra Tyrkia til Tyskland. Som ungdom opplevde hun å være annerledes, og som voksen har hun krysset grenser og stått opp mot urett, undertrykkelse og diskriminering.

Som 21-årig jusstudent jobbet hun på et krisesenter for minoritetskvinner i Berlin. En dag satt Seyran sammen med en av sine klienter, en mishandlet tyrkisk muslimsk jente på 15 år. Plutselig dukket det opp en mann som skjøt og drepte jenta. Han avfyrte også tre skudd som traff Seyran i nakke og skuldre. Tross alle odds overlevde hun.

I voksen alder er hun mest kjent for å utfordre konvensjonelle ideer i islamsk undervisning. I 2017 åpnet hun Ibn Ruschd-Goethe Moskeen i Berlin. En moske som er åpen for kvinner og menn, homofile, lesbiske og transpersoner, muslimer og kristne.

Seyran lever i dag et liv med sjikanering og trusler, drapsforsøk og politibeskyttelse, men også livsglede, takknemlighet og pågangsmot. Og ikke minst; en uredd og utrettelig kamp for menneskerettigheter.

Betegnelsen pilegrim kommer av det latinske ordet peregrinus, og betyr «utenlandsk» eller «fremmed». Pilegrimer krysser grenser; mellom regioner og land, mellom kulturer og religioner, og mellom tankesett og tradisjoner. En pilegrimsferd legger til rette for dialog og utvikling, undring og forståelse.

Pilegrimsvandring er opprinnelig en religiøs tradisjon med bakgrunn i mange ulike religioner, og i

århundrer har pilegrimer valfartet til ulike pilegrimsmål rundt om i verden. Betegnelsen pilegrim

kommer av det latinske ordet peregrinus, og betyr «utenlandsk» eller «fremmed».

Pilegrimene har til alle tider reist fra fjern og nær. De har krysset grenser; mellom regioner og land,

mellom kulturer og religioner, og mellom tankesett og tradisjoner. Trafikken av pilegrimer har bidratt

til dialog og utvikling, og lagt grunnlag for undring og forståelse.

Til forskjell fra tidligere tider lever vi i dag i et multikulturelt, flerreligiøst og mer sekularisert

samfunn. Dagens pilegrim definerer i større grad selv både årsak og motiv for sin vandring.

Pilegrimsfenomenet er i dag preget av mangfold, pilegrimen er åpen og søkende og pilegrimsleden er

for mange et sted å søke mening i eget liv. Opplevelser av natur, møter og fellesskap, kultur og

historie, er viktige. Sentralt for mange er ønsket om langsomhet, frihet, enkelhet, bekymringsløshet,

stillhet, åndelighet og det å dele.

Seyran Ateş er en pilegrim. Som barn flyktet hun med sin familie fra Tyrkia til Tyskland. Som ungdom

opplevde hun å være annerledes, og som voksen har hun krysset grenser og stått opp mot urett,

undertrykkelse og diskriminering. Hun er tysk jurist og muslimsk feminist, og er mest kjent for å

utfordre konvensjonelle ideer i islamsk undervisning. I 2017 åpnet hun Ibn Ruschd-Goethe Moskeen i

Berlin. En moske som er åpen for kvinner og menn, homofile, lesbiske og transpersoner, muslimer og

kristne.

I dokumentaren “Seyran Ateş: Sex, Revolution and Islam” (av Nefise Özkal Lorentzen) fortelles

historien om Seyran, om et liv med sjikanering og trusler, drapsforsøk og politibeskyttelse, men også

Pilgrimage for human rights 03.2023

2

livsglede, takknemlighet og pågangsmot. Og ikke minst; en uredd og utrettelig kamp for

menneskerettigheter. B