Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet

For spørsmål om gudstjenester, konserter, dåp, vielser eller andre kirkelige handlinger.

Visiting and postal addressNidaros domkirkes sokn


Kongsgårdsgt. 2


7013 TRONDHEIM


post@nidarosdomen.no


Organisasjonsnummer 976 998 103


Fakturaadresse


Nidaros domkirkes sokn


c/o Kirkelig fellesråd i Trondheim


Postboks 2300 Torgarden


7004 Trondheim


994 36 000


E-post: regnskap.trondheim@kirken.no


Om mulig: Send EHF-faktura


Henvendelser/søknader vedrørende leie av Nidarosdomen og Vår Frue kirke


utleie@nidarosdomen.no


Utleiekoordinator: Sjur Olsborg 909 30 299

Prester

Torstein Amundsen sokneprest 948 15 123 ta747@kirken.no
Ragnhild Jepsen (perm) domprost i Nidaros 976 12 064 mf383@kirken.no
Ragnhild Jepsen (perm) domprost i Nidaros 90254919 ho673@kirken.no

Kirkemusikere

Petra Bjørkhaug domkantor 909 61 797 pb866@kirken.no

Aministrasjonen

Sjur Olsborg kirketjener / utleiekoordinator 986 35 028 kl766@kirken.no

Musikkadministrasjon

Vegard Naustdal musikkprodusent / musikkadm. 996 12 991 vn645@kirken.no
Siv Smedseng produsent (50%) 910 06 158 ss964@kirken.no

Menighetsmedarbeidere

Solveig Birkeland klokker 930 51 349 in237@kirken.no