The Crown Regalia

The King’s Crown and the other coronation objects that represent the royal regalia of Norway are on display in the west wing of the Archbishop’s Palace.

De norske riksregaliene

De norske riksregaliene består av kongekronen, kongens rikseple, kongens septer, rikssverdet, dronningkronen, dronningens rikseple, dronningens septer, arvefyrstkronen, salvingshornet, foruten to riksbannere.

De fleste regaliene ble anskaffet av Carl 14 Johan da han skulle krones som i Nidarosdomen i 1818.

De norske regaliene
De norske riksregaliene består av kongekronen, kongens rikseple, kongens septer, rikssverdet, dronningkronen, dronningens rikseple, dronningens septer, arvefyrstkronen, salvingshornet, foruten to riksbannere. De fleste regaliene ble anskaffet av Carl 14 Johan da han skulle krones som i Nidarosdomen i 1818.

Norge er derfor det eneste landet i verden med folkevalgt monarki.

Det norske monarkiet

Norge har vært et monarki i mer enn 1000 år. Tidene har skiftet fra Harald Hårfagre begynte å samle landet på 800-tallet, gjennom stormaktstid i middelalderen, vel 400-år i union med Danmark, nyvunnen selvstendighet og egen grunnlov i 1814, nesten 100 år i union med Sverige - til full selvstendighet fra 1905. Gjennom en folkeavstemming dette året gikk en majoritet av det norske folk inn for fortsatt monarki fremfor republikk. Norge er derfor det eneste landet i verden med folkevalgt monarki.

Den norske kongefamilien på slottsbalkongen 17. mai.

Foto: Lise Åserud

I 1990 ble Grunnloven forandret. Da ble det bestemt at en prinsesse skulle ha samme rett til å arve tronen som en prins. Det eldste barnet skulle arve, uavhengig av om det var gutt eller jente. Derfor står prinsesse Ingrid Aleksandra nest i arverekken etter sin far, kronprins Haakon Magnus.