Adresse postale et de visite
Nidaros domkirke og Vår Frue menighet
Kongsgårdsgt 2
7013 TRONDHEIM

E-post: post@nidarosdomen.no
Org.nr.: 976 998 103

Fakturaadresse:
Nidaros domkirke og Vår Frue menighet
c/o Kirkelig fellesråd i Trondheim
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM
regnskap.trondheim@kirken.no

Henvendelser/søknader vedr leie av Nidarosdomen og Vår Frue kirke:
utleie@nidarosdomen.no