"Det gylne kvarter" er navnet på minikonserter og andre kulturelle hendelser på kirkebakken utenfor Vår Frue.

Konsertene finner sted under serveringen ved bålpannene i regi av Åpen kirke (Kirkens Bymisjon).

Lørdag 25.november kommer Patryk Polanski!
Mer info kommer på facebookeventet.

* * *

Arrangementet er støttet med midler fra Sparebankstiftelsen SMN, og det er fri adgang.

Det er fri inngang på konserten