Forhåndstemming i kirka

Forhåndsstemming etter høymessen

Etter høymessen søndag kan du forhåndsstemme til Kirkevalget. Den vil foregå i eget avlukke i tilknytning til Kvinnenes minnekapell. Kapellet ligger til venstre med det sammen du kommer inn hovedinngangen mot Torvet.

Forhåndsstemme digitalt

Du kan også forhåndsstemme digitalt. Den digitale forhåndsstemmingen stenger onsdag 6. september kl. 15:00.