Bærer du en smerte som ikke kan lindres? Har du blitt påført sår som ikkje gror? Kjenner du at noe mangler for at du skal kjenne deg hel? Nå inviterer Nidarosdomen til en helingsgudstjeneste i et moderne språk.

Helingsgudstjenester

Mennesker har i alle tider søkt til Nidarosdomen med bønn om å bli gjort helere, og om lindring fra smerte. Så også i dag, og denne søndagen..Velkommen til gudstjeneste!

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.


Ofring

Ved utgangen kan man gi en gave til menighetens arbeid. Gaven kan også gis på Vipps nr. 85 000.


Medvirkende:

  • Informasjon kommer ...

Praktisk

Nordinngangen, mot Munkegata. åpner fra ca. 17:15.

Messe for heling og trøst

Nidarosdomen inviter til en helingsgudstjeneste i et moderne språk. Dette er en kveldsmesse med forbønn og salving, kl. 18 hver første søndag i måneden.
Mennesker har i alle tider søkt til Nidarosdomen med bønn om å bli gjort helere, og om lindring fra smerte. Så også i dag.

Kirken bærer en tro på at Guds kjærlighet er sterkere enn døden, og at Gud kan gjøre det knuste helt. Derfor tør vi invitere til forbønn og salving i denne gudstjenesten. Ikke som løfte, bestilling eller trylleformel, men i tillit til at Guds hellige ånd kan gi ny kraft og trøst midt i det som er tungt.

Salvingen er et symbol vi kjenner fra Jesu liv og fra Jakobs brev (5,14). Ved å salves med olje blir vår verdighet bekreftet, samtidig som vi ber om lindring og heling av alle sår. Denne formen for bønn, sammen med enkle ord, knytter vår lidelse til Jesus, som kom til verden for å gå med oss gjennom dødsskyggens dal, og skal løfte oss opp og gi håp og kraft.

Helingsgudstjenesten skal ikke erstatte eller utfordre legevitenskapen, og du trenger heller ikke føle deg syk for å delta. Men vi inviterer til å samles i fellesskap og bønn ut i fra vår felles, sårbare menneskelighet.