Vi ønsker velkommen til den årlige felleskirkelig samlingen i Trondheim!


Denne gangen med liturgi laget i England, Wales og Nord-Irland.

Kvinner fra forskjellige menigheter deltar.


Kirkekaffe bak i kirken etter samlingen, denne dagen da Vår frue kirke vil være preget av kvinnestemmer!

I Trondheim samles vi i KIA-senteret kl 17:30

KIA-senteret, Kongens gt 89.