Nidarosdomen er bygget over graven til Olav den hellige, vikingkongen som kristnet Norge og ble hele landets evige konge.

Nidarosdomen ble påbegynt i 1070 og sto ferdig i all sin prakt rundt år 1300. Etter flere branner og manglende vedlikehold i middelalderen var katedralen i svært dårlig forfatning. På slutten av 1800-tallet ble det bestemt at katedralen skulle gjenreises som nasjonalt symbol, og et stort arbeid begynte. Restaureringen av Nidarosdomen har pågått i 150 år, men fremdeles jobber rundt 30 håndverkere kontinuerlig med ulike prosjekter på nasjonalhelligdommen.

Inngangsbillett kjøpes i Besøkssenteret. Inntektene går til restaureringen av Nidarosdomen.