Kirken i Trondheim og Klæbu inviterer til temakveld om sorg. Temaet vil bli belyst fra forskjellige innfallsvinkler.

Program:

    • Sorgreaksjoner, ved prest Kjell Endre Bonesrønning (Lucas hospice)
    • Ventesorg, erfaring fra en pårørende.
    • Veien videre, ved diakon Sølvi Rise
    • Musikkinnslag, ved kantor Thomas Emanuel Vatten Weisser

I tillegg vil det bli gitt informasjon om sorggruppearbeidet i Trondheim og Klæbu og påmelding til høstens grupper.

Muligheter for spørsmål/samtale.

Enkel servering.


Åpent for alle. Gratis inngang.

Velkommen!

  • Kontaktinfo: Inger Johanne Kristiseter tlf. 414 68 222, e-post: ik447@kirken.no