Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

I 2015 ble Nidarosdomens egen julekrybbe lansert. Billedhugger og gipsmaker Joseph Carter er kunstneren bak Nidarosdomens julekrybbe, laget ved gipsverkstedet til Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

Nidarosdomens egen julekrybbe - laget på gipsverkstedet

Joseph har gitt figurene et gotisk uttrykk for å skape en stilmessig tilhørighet til Nidarosdomen. Spesielt har han latt seg inspirere av de langstrakte skulpturene på Nidarosdomens vestfront. Siden den gang har Joseph laget en ny figur til krybben hvert år. I år er den andre hellige kongen på plass, og krybben består nå av Jomfru Maria, Josef, Jesus-barnet, engel, hyrde og to hellige konger.

Den helt spesielle julekrybben kan kjøpes i Butikken ved Nidarosdomen og i nettbutikken: https://www.nidarosdomen.no/nettbutikk