Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Etter 150 år har Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) i 2020 omsider en egen årbok.

At NDR, eller Bygghytta, har fått en årbok, er et uttrykk for at verkstedet, eller det Nasjonale kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein ved NDR er blitt en arbeidsplass med svært varierte oppgaver

Statusen som nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein betyr at de ulike håndverksfagene innenfor stein, mur, smed, gips, snekker og blyglass utfører oppgaver ikke bare på Nidarosdomen og Erkebispegården, men også på andre bygninger rundt om i landet. Sammen med håndverkerne jobber også forskere, arkeologer og andre rådgivere innenfor restaurering. Til sammen blir dette en bygghytte.

I 2020 ble også NDR sammen med 17 andre europeiske bygghytter innskrevet på UNESCOs Immateriell kulturarvsliste over god vernepraksis. Dette forplikter oss i enda større grad til å formidle prosjekter og resultater til et bredere publikum.

Utover dette året vil NDR legge ut artiklene fra den første årboka, forhåpentlig til glede for mange, og som en appetittvekker for den neste årboka. Vi håper å kunne presentere denne på førjulsvinteren 2021.