Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Kvinnenes minnekapell ligger i Nidarosdomens nordre tverrskip og er en av de eldste bevarte delene av Nidarosdomen. Her har en arkeolog og en steinhugger fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider sammen undersøkt den vakkert utsmykkede buen over inngangen til kapellet. På denne buen har arkeolog, Kjersti Kristoffersen, tidligere påvist steinhuggermerker på mer enn 80% av steinene. Steinhuggermerket var steinhuggerens personlige signatur. Steinhuggerne som bygde Nidarosdomen i middelalderen merket steinene sine når de hadde akkordbetaling, slik at arbeidsformannen skulle kunne holde oversikt hvor mye lønn den enkelte skulle ha.

Med hjelp av steinhugger Eva Stavsøien, har hun undersøkt buen på nytt for å se etter andre spor i steinen. Målet med prosjektet var at kombinasjonen av de to fagdisiplinene skulle frembringe mer kunnskap om håndverkerne i kirka for over 850 år siden og byggingen av Nidarosdomen.