Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Glassverkstedet

Glassmaleriene i Nidaros domkirke blir kontinuerlig restaurert og vedlikeholdt.De fleste av glassmaleriene i katedralen er tegnet av Gabriel Kielland og utført av ham og hans assistenter i perioden mellom 1908 og 1934. Forskjellige utfordringer gjør at glassmaleriene må restaureres; materialtretthet og svekkelser i blyprofilene, underbrent maling som fører til malingsavflassing, isnedfall og en sjelden gang dessverre også hærverk.

Håndverkere ved glassverkstedet utfører alle aspektene ved en restaurering av glassmalerier, fra å ta glassmalerifeltene ut av vindusåpningene til å lage nye blyprofiler, reparering av brukne glassbiter, maling av nye glassbiter og omblying når dette er nødvendig, og å gjeninstallere glassmalerifeltene i sin opprinnelige posisjon. Verkstedet fortsetter å utvikle seg selv med tanke på utprøving av nye metoder og et oppdatert blikk på restaureringsetikk, samtidig som man arbeider innenfor den tradisjonelle glassmaleri-håndverket.

Verkstedet påtar seg også rådgivningsoppdrag og restaureringsoppgaver for andre kirker, institusjoner og private kunder. Antallet håndverkere som restaurerer glassmaleri og blyglass i Norge er begrenset, og antallet verksteder som påtar seg oppdrag der man må male nye glassbiter til restaureringen av et glassmaleri er enda færre. NDRs restaurerings-glassverksted utfører også tilstandsrapporter med forslag til tiltak.