Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Publikumsavdelingen

Med rundt 500 000 besøkende hvert år, er Nidarosdomen og Erkebispegården blant de mest populære turistattraksjonene i Norge.

Publikumsavdelingen har ansvaret for å formidle Nidarosdomen og Erkebispegårdens historie til publikum. Omvisninger, familiearrangementer samt pedagogiske tilbud til skoler og barnehager inngår i virksomheten. Avdelingen har også ansvar for faste og skiftende utstillinger i Erkebispegården. I tillegg har avdelingen ansvaret for billettsalg og varesalg i Butikken ved Nidarosdomen og utleie av lokaler i Erkebispegården. Inntektene er avgjørende for å opprettholde restaureringen av Nidarosdomen og publikumsmottaket på dagens nivå. Se nidarosdomen.no for oversikt over åpningstider, priser og publikumstilbud.