Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Bygghyttas årbok 2022 er den tredje i rekken og er i hovedsak viet til restaureringen av Kongeinngangen. Kongeinngangen ble gjenåpnet i juni 2022, etter 12 års omfattende restaurering.