Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Bakgrunn

Mandag 9. oktober 2017 ble det oppdaget skader på Nidaros Domkirkes nordre portal. Et dyrehode som avslutter dekklisten på portalens vestre side var påført en bruddskade på nesen. Videre var fire kvadersteiner på nord-vestre hjørne påført skader og tilliggende veggliv mot nord oppskrapet.