Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Forskning og utvikling

Den kontinuerlige prosessen med vedlikehold og restaurering av Nidarosdomen og Erkebispegården krever en grundig kjennskap til bygningenes karakter, konstruksjon og historie. Et restaureringsarbeid kan ikke iverksettes uten at man kjenner forløpet og forhistorien til problemene som skal løses. Det krever at situasjonene må kartlegges, utredes og analyseres før det gjøres valg av hvilke inngrep som eventuelt skal foretas.

Gamle og nye metoder
Studier av bygningene våre pågår kontinuerlig og gir oss stadig ny kunnskap om dem, både historisk og teknisk. Digital teknologi har endret dokumentasjonsmetodene, og bruk av 3D-dokumentasjon og databasesystemer gir nye muligheter innen forsknings- og utviklingsarbeidet. Endrede krav til restaurering, konservering og antikvarisk pleie krever stadig utvikling av metoder og verktøy i alle faser av arbeidet, både for kartlegging, analyse, planlegging og utføring. 150 års erfaring med restaurering, sammen med informasjonen i arkivene våre som beskriver de tidligere arbeidene, har gitt oss kunnskap og stadig bedre grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som har fungert godt og dårlig.

Bistår med rådgivning
Utfordringene ved våre bygninger sammenfaller ofte med utfordring i andre eldre steinbygninger, og den ekspertisen vi har ervervet gjennom årene kommer også andre til gode. Vi bidrar med veiledning og utføring av arbeid på andre bygninger der kompetansen er smal og lite tilgjengelig, eller har gått i glemmeboken fordi den ikke lenger praktiseres.

Bruk av tradisjonelle materialer
En generell erfaring er at bruk av opprinnelige materialer og metoder i en restaureringsprosess kommuniserer bedre med de eldre byggverkene enn tilføring av nyere og standardiserte industriprodukter som er mer tilpasset moderne byggeri. En utfordring er at det finnes få kilder som beskriver de tidligere brukte materialene og hvordan de ble tilvirket. Det har ført til at forskerne ved NDR har måttet teste ut produkter med tilsvarende egenskaper som de som finnes i bygningenes opprinnelige deler. Et eksempel på dette er utprøving av sammensetning og produksjonsmetode for en kalkbasert murmørtel som er tilpasset Nidarosdomen og det nordiske klimaet.