Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
To nidarosdomen.no
Menu

NDR søker nå en samfunnsengasjert, visjonær og samlende direktør som ønsker å bidra til å befeste og videreutvikle NDR som et ledende nasjonalt miljø, kulturinstitusjon og aktiv forvalter av sentrale kulturminner, samt utvikle og styrke relasjonene til våre interessenter.

Vi søker ny direktør med solid og relevant ledererfaring og høyere utdanning.

I snart tusen år har mennesker kommet til Nidarosdomen med sine liv, sine lengsler og sine håp. I 2019 er det 150 år siden NDR ble etablert og gjenreisingen av Nidarosdomen startet. Gjennom disse årene har vi tatt vare på vårt samfunnsoppdrag og utviklet dette i takt med historien og kulturen.

Vi søker nå en samfunnsengasjert, visjonær og samlende direktør som ønsker å bidra til å befeste og videreutvikle NDR som et ledende nasjonalt miljø, kulturinstitusjon og aktiv forvalter av sentrale kulturminner, samt utvikle og styrke relasjonene til våre interessenter. NDR’s rolle inn mot forberedelsene av nasjonaljubileet i 2030 blir sentral.

Sentrale ansvarsområder:

  • daglig ledelse av NDR med vekt på effektiv bruk av tilgjengelige ressurser
  • strategi- og utviklingsarbeid
  • plan- og prosessarbeid der samfunnsoppdrag og resultatoppnåelse står i fokus
  • synliggjøre NDRs rolle og betydning lokalt, nasjonalt og internasjonalt, herunder bygge relasjoner og samarbeide eksternt
  • videreføre samarbeidet med den kirkelige forvaltning knyttet til Katedralen og Erkebispegården
  • videreutvikle NDRs sentrale posisjon i forberedelsene av nasjonaljubileet i 2030

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg med solid og relevant ledererfaring og høyere utdanning. Du har god forståelse for statlig/ offentlig forvaltning og har god innsikt i og et stort hjerte for NRD sin samfunnsrolle. Du liker å jobbe i en kompleks organisasjon med mange ulike krav og aktører, og med stor offentlig interesse. I ditt lederskap evner du å kombinere besluttsomhet og gjennomføringsevne med involvering og gode prosesser. Med et strategisk blikk og god struktur ser du helheten i et mangfold av oppgaver, og er en lagbygger som motiverer og inspirerer organisasjonen til å nå felles mål.

Som leder er du utviklingsorientert og har god samhandlingskompetanse og vet hvordan en kan bygge en felles kultur der ulike fagprofesjoner opptrer enhetlig og brukerrettet. Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på minimum norsk og engelsk.

Sikkerhetsklarering for nivå «Konfidensielt» er en forutsetning for å kunne tilsettes i stillingen. Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting

Her finner du søknadsskjema