Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Etter 150 år har Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) i 2020 omsider en egen årbok.

At NDR, eller Bygghytta, har fått en årbok, er et uttrykk for at verkstedet, eller det Nasjonale kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein ved NDR er blitt en arbeidsplass med svært varierte oppgaver

Statusen som nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein betyr at de ulike håndverksfagene innenfor stein, mur, smed, gips, snekker og blyglass utfører oppgaver ikke bare på Nidarosdomen og Erkebispegården, men også på andre bygninger rundt om i landet. Sammen med håndverkerne jobber også forskere, arkeologer og andre rådgivere innenfor restaurering. Til sammen blir dette en bygghytte.

I 2020 ble også NDR sammen med 17 andre europeiske bygghytter innskrevet på UNESCOs Immateriell kulturarvsliste over god vernepraksis. Dette forplikter oss i enda større grad til å formidle prosjekter og resultater til et bredere publikum.

Utover dette året vil NDR legge ut artiklene fra den første årboka, forhåpentlig til glede for mange, og som en appetittvekker for den neste årboka. Vi håper å kunne presentere denne på førjulsvinteren 2021.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.