Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
To nidarosdomen.no
Menu

Bygghyttas årbok 2022 er den tredje i rekken og er i hovedsak viet til restaureringen av Kongeinngangen. Kongeinngangen ble gjenåpnet i juni 2022, etter 12 års omfattende restaurering.