Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
To nidarosdomen.no
Menu

Glassmaleriene i Nidaros domkirke blir kontinuerlig restaurert og vedlikeholdt. De fleste av glassmaleriene i katedralen er skapt av Gabriel Kielland i perioden mellom 1908 og 1934. Forskjellige utfordringer gjør at glassmaleriene må restaureres. En av de vanligste årsakene er materialtretthet og svekkelser i blyprofilene, som fører til at glasset buler. Elisabeth Voss Sinnerud, har skrevet en bachelor-oppgave om hvordan restaureringsteknikerne på NDRs glassverksted restaurerer glassmalerier som buler.