Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
To nidarosdomen.no
Menu

Nytt lys i den mørke katedralen

Nå er arbeidet i gang med å gi Nidarosdomen en ny innvendig belysning. Arkitekt og lysdesigner, Erik Selmer, har fått i oppgave av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) å erstatte dagens belysning fra 1960-tallet med en belysning som fremhever arkitekturen i nasjonalhelligdommen. Etter å ha utarbeidet et konsept for lyssettingen har Selmer siden begynnelsen av oktober testet ut ulike armaturer fra utallige kriker og kroker – både høyt og lavt i katedralen. Det er ingen enkel oppgave å finne frem til en belysning som tilfredsstiller behovene fra de mange ulike brukerne av dette bygget. Nidarosdomen er både menighetskirke, kulturminne, konsertlokale og ikke minst arena for nasjonale begivenheter som skal TV-overføres. Både menigheten, NDR, Olavsfestdagene og NRK har kommet med sine ønsker til ny belysning. I tillegg skal belysningen tilpasses føringer fra Riksantikvaren.

Nidarosdomen er en gjenstridig dronning
"Jeg utarbeidet lyskonseptet i en mulighetsstudie allerede for tre år siden", sier Erik Selmer. "Det er imidlertid krevende å finne ut hvordan vi skal plassere lysarmaturene for å få frem den virkningen vi ønsker. Selve arkitekturbelysningen begynner vi å få taket på, men lys for konserter og andre kulturarrangementer må vi jobbe mer med. Det er ikke lett å lyssette et fredet bygg. Nidarosdomen er en gjenstridig dronning. Men jeg vet at vi skal lykkes med å fremheve et interiør som hittil har vært nesten usynlig. Noen av inntrykkene kommer til å bli helt magiske, samtidig som vi tar vare på bygningens sjel og mystikk", lover Selmer.

Den mørke katedralen
Nidarosdomen er kjent som den mørke katedralen. Den mørke klebersteinen, de mørke glassmaleriene kombinert med gammeldags og mangelfull belysning, gjør at Nidarosdomen er veldig mørk innvendig. I fjor ble det satt i gang en stor dugnad for å samle inn penger til ny belysning. Etter bidrag fra Kulturdepartementet, Fylkeskommunen, kommunen, stiftelser og enkeltpersoner endte resultatet på til sammen kr. 23 millioner kroner til ny innvendig lyssetting i katedralen.

Marie Louise Anker, fagdirektør kulturminneforvaltning ved NDR, er NDRs prosjektleder for dette omfattende prosjektet. Hun er imponert over det engasjementet Erik Selmer har gått inn i prosjektet med.

"Dette er et stort og komplekst prosjekt", sier Marie Louise Anker, "og det er stor stas å ha Erik som lysdesigner og prosjekteringsleder. Vi kjenner Erik som Norges mest erfarne og dyktigste lysdesigner innenfor arkitektur og anleggsfeltet, og han er ekstremt dedikert til å finne gode løsninger."

Et kompetent team
Med seg på laget har Erik Selmer med seg sivilingeniør elektro Silje Aarseth fra SWECO, dyktige elektrikere fra NTE og «lysmagiker» Sivert Lundstrøm med lang erfaring fra Trøndelag teater. Dette teamet skal finne gode belysningssvar som dekker daglige behov for både NDR og menighetens bruk.

Leselys er satt høyt på prioriteringslisten. Det skal være enkelt å få direkte TV- overføringer fra kirken uten at det krever en ukes lysrigging i forkant dersom det ikke er spesielle arrangementer. Det et mål at det blir så lite lysrigging som mulig for å redusere slitasje på kulturminner og farene med å jobbe og ha løse installasjoner i høyden. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i februar 2020.