Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Kvinnenes minnekapell ligger i Nidarosdomens nordre tverrskip og er en av de eldste bevarte delene av Nidarosdomen. Her har en arkeolog og en steinhugger fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider sammen undersøkt den vakkert utsmykkede buen over inngangen til kapellet. På denne buen har arkeolog, Kjersti Kristoffersen, tidligere påvist steinhuggermerker på mer enn 80% av steinene. Steinhuggermerket var steinhuggerens personlige signatur. Steinhuggerne som bygde Nidarosdomen i middelalderen merket steinene sine når de hadde akkordbetaling, slik at arbeidsformannen skulle kunne holde oversikt hvor mye lønn den enkelte skulle ha.

Med hjelp av steinhugger Eva Stavsøien, har hun undersøkt buen på nytt for å se etter andre spor i steinen. Målet med prosjektet var at kombinasjonen av de to fagdisiplinene skulle frembringe mer kunnskap om håndverkerne i kirka for over 850 år siden og byggingen av Nidarosdomen.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.