NM for kor skal være en arena der kor får muligheten til å måle sin utvikling sammen med andre kor. Konkurransen skal inspirere, og bidra til utvikling og læring. Videre skal konkurransen bidra til å synliggjøre korsangen som en viktig kulturbærer i samfunnet.

Informasjon om billettsalg m.v kommer

Deltakende kor

  • Confus
  • Korleone
  • Skedsmo Voices vokalgruppe


Billetter

Vi åpner for publikum på alle konkurranseklasser!

Hele arrangementet vil fortsatt bli streamet, og informasjon om dette vil bli lagt ut her på nmforkor.no. Følg med, info vil komme!

Billettpriser 150 kr per dag.

Alle som ikke har et deltakerarmbånd, må kjøpe billett for å kunne overvære en eller flere konkurranser. Du kjøper dagsbillett, og kan bruke den hele dagen.

På fredag kan du benytte samme billett både i Vår Frue kirke og på Royal Garden.

Lørdag gjelder billetten kun i Vår Frue kirke, da Olavshallen benytter egne billetter.

Dette kan vi dessverre ikke gjøre noe med. Billetter kjøpes på konkurransestedet, og betales via kort eller vipps. For konkurranser i Olavshallen selges billetter i billettluken i Olavshallen.


Om Koralliansen

Koralliansen er et samarbeid mellom kororganisasjonene i Norge og består av:

Organisasjonene i Koralliansen har til sammen 66 000 medlemmer. Koralliansen arrangerer NM for kor annet hvert år og dirigenthelg i Stjørdal i januar hvert år. Koralliansen har også utviklet standardkurs for kordirigenter.

Koralliansen skal gjøre korsang til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korenes betydning.

NM for kor skal være en arena der kor får muligheten til å måle sin utvikling sammen med andre kor. Konkurransen skal inspirere, og bidra til utvikling og læring. Videre skal konkurransen bidra til å synliggjøre korsangen som en viktig kulturbærer i samfunnet. Benevnelsen kor vil i retningslinjene omfatte alle typer kor og vokalgrupper.

Koralliansen ønsker å gjøre konkurransen tilgjengelig og interessant for alle typer kor. Retningslinjer og reglement skal bidra til at deltakere og arrangør har en felles forståelse for konkurransens formål og regelverk.

Det er Koralliansen som er arrangør av NM for kor, mens Norges Korforbund er ansvarlig for gjennomføringen av konkurransen.Informasjon

Arrangementstidspunkt/konsertstart : 19:00

Dørene åpner: ca. 18:30

Varighet: ?

Ingen aldersgrense

Adkomst :

Bevegelseshemmede : Trinnløs inngang

Parkeringsmuligheter : Ordinær gateparkering i Trondheim sentrum