"Frihetens time" - konsertforestilling

Sanger og tekster om vår tids slaveri. Tekst av Sindre Skeie og musikk av Trond Gilberg

Forestillingen inngår i Global uke mot moderne slaveri, en uke der kirkene i Norge går sammen om å belyse vår tids former for utnyttelse og hvordan vi kan bidra til forandring.

FN anslår at ca. 50 millioner mennesker lever under slaverilignende utnyttelse i verden i dag. De utnyttes til arbeid, seksuelle formål, og i tvangsekteskap. Det er flest kvinner og barn blant de utsatte.
Gjennom sanger, musikk og tekster formidler Frihetens time både de utnyttedes kamp, mørke - og styrke og vanlige menneskers refleksjoner. Stykket løfter også håpet om en rettferdig framtid og troen på at friheten skal komme,
«… for lyset fra timen som kommer, skinner på jorden i dag.»
Kom og la deg berøre og inspirere av denne vakre og viktige forestillingen, framført av profesjonelle musikere!

Medvirkende

  • Renate Gjerløw Larsen, sang og monologer
  • Tor Kessel, sang og monologer
  • Margrethe Lysholm, horn
  • Brenna Zepp, fagott
  • Trond Gilberg, orgel

Informasjon

Gratis entre med mulighet for å gi kollekt!

Nordinngangen (Mot Torget) åpner ca. kl 18:30

Varighet ca. 1 time.

Arrangement av Norges Kristne Råd og Den norske kirke i Nidaros