En lørdag hver måned inviterer vi til gudstjenester særlig tilrettelagt for barn. Temaer våren 2023:

  • 06.05: I fyr og flamme
  • 02.09: Mot det ukjente
  • 21.10: Med planter og dyr
  • 25.11: Mot lyset