Vi nærmer oss påskedramaet med en gudstjeneste hvor vi følger Smertens vei

Korsveien

Via Dolorosa (latin, «smertens vei») er en gate i Gamlebyen i Jerusalem. Den løper fra litt innenfor Løveporten (også kalt Stefansporten) til Gravkirken. Den regnes som den vei Jesus fulgte på vei til sin korsfestelse på Golgata.

I dag lar det seg ikke gjøre å følge den middelalderske kurs som Via Dolorosa fulgte fordi nyere bygninger sperrer veien på ett punkt. Pilegrimene må derfor ta en liten omvei til Gravkirken hvor også stedet for korsfestelsen anses å være.

I katolsk fromhetsliv er Via Dolorosa utviklet til en meditasjonsvandring med fjorten såkalte stasjoner. Disse stasjonene er markert langs gateløpet som pilegrimene følger i Jerusalem, med unntak av de fem siste stasjonene som alle er inne i Gravkirken. En meditativ vandring langs denne ruten er den første og opprinnelige korsveiandakt.

Etter hvert ble korsveier bygget opp forskjellige steder i Europa slik at troende som ikke hadde mulighet for å valfarte til Det hellige land likevel kunne gå korsveien. Dette er bakgrunnen for at det i mang kirker finnes 14 tablåer med illustrasjoner fra Jesu lidelsesvei.

De fjorten stasjoner på Via Dolorosa er som følger:

 • 1. stasjon: Jesus blir dømt til døden.
 • 2. stasjon: Jesus mottar korset.
 • 3. stasjon: Jesus faller første gang under korset.
 • 4. stasjon: Jesus møter sin mor.
 • 5. stasjon: Simon fra Kyrene hjelper Jesus å bære korset.
 • 6. stasjon: Veronika rekker Jesus svetteduken.
 • 7. stasjon: Jesus faller annen gang under korset.
 • 8. stasjon: Jesus trøster Jerusalems kvinner.
 • 9. stasjon: Jesus faller tredje gang under korset.
 • 10. stasjon: Jesus blir avkledt.
 • 11. stasjon: Jesus blir naglet til korset.
 • 12. stasjon: Jesus dør på korset.
 • 13. stasjon: Jesus blir tatt ned av korset og lagt i sin mors fang.
 • 14. stasjon: Jesus blir gravlagt.

I Nidarosdomen henger Håkon Blekens Korsvei i nordre sideskip i kirkens vestre del.

Gudstjenesten

Medvirkende:

 • Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig
 • Fung domkantor Erling With Aasgård, orgel


Velkommen til gudstjeneste!