Kunstner Sverre Wyller møter forfatter og filmregissør Sverre Krüger til en samtale om Wyllers skulptur Pilegrim. Samtalen ledes av Anniken Storhaug, kunstnerisk leder for Galleri Dropsfabrikken og kurator for utstillingen Gjenklang.

Billedkunstner Sverre Wyller laget i fjor den seks meter høye, stedsspesifikke skulpturen Pilegrim til Erkebispegården. Skulpturen Pilegrim trekker linjer til mange forskjellige uttrykk og håndverkstradisjoner knyttet til Norges og Nidarosdomens unike skulpturhistorie.

Oppmøte i Øysteinsalen.