LEVE - Landsorganisasjonen for etterlatte etter selvmord - Sør-Trøndelag - inviterer til (før)adventssamling i Vår Frue kirke.

Lystenning, musikalske innslag ved Axel Frønes samt gode samtaler over en kaffekopp med noe attåt.

Samlingen er åpen for medlemmer og andre berørte av selvmord. Gratis inngang.