Vi avrunder påskehelgen og inviterer alle med fram til brosteinskorset lengre fremme i kirkerommet.

Åpen kirkebakke

Påskebønnen i Vår Frue kirke er et pusterom for stillhet, ettertanke og musikk.

Bønnene ledes av gateprest Dag Aakre. Det er en enkel liturgi med lesning av en tekst fra bibelen, stillhet, lystenning, bønn og velsignelse. Det hele rammes inn av musikk. I dag er det Azad Salepoor som håndterer flygelet.

Les mer om Vår Frue - åpen kirke

Illustrasjon: Fra utstillingen "Brosteinevangeliet av Trygve Skogrand