Vandringen er til endes. Dagen går mot kveld. Velkommen til en kort gudstjeneste ved pilegrimsmålet.

Dette er en kort gudstjeneste på 15-20 minutter. Gudstjenesten er åpen for alle, uavhengig av hvordan dere ankom katedralen.

Liturgien fremføres på norsk, engelsk eller andre språk, avhengig av hvem som deltar.


Kapittelhuset

Kapittelhuset er et sidekapell i katedralens nordøstre ende - like nord for Høyalteret. For dem som ikke har løst inngansgbillet t og besøker kirken i forkant, vil det være egen inngang fra utsiden - se etter silt.

Inngangen åpner ca kl 17:50.


Pilegrim til Nidaros

Vi oppfordrer pilegrimer til å registrere seg ved pilegrimsmottaket i Pilegrimsgården. Den som oppfyller kravene, vil der motta Olavsbrevet som dokumentasjon/minne fra vandringen.

Registrerte pilegrimer vil få gratis inngang i katedralen i ordinær åpningstid.

Alle gudstjenester er selvsagt gratis adgang.