Pilegrimsgudstjenestene og pilegrimsmessene er daglige gudstjenester med pilegrimsmotivet - for mennesker på vandring gjennom livet. Om morgenen er gudstjenesten en morgensang med mulighet for forbønn. Om ettermiddagen er det nattverd. Denne ettermiddagens pilegrimsgudstjeneste er i Kapittelhuset, et sidekapell i Nidarosdomen.