Pilegrimsmesse til Olavs helgenkåring

Olav blir helgen

Etter slaget ble Olavs lik fraktet til Nidaros og begravet ved bredden av Nidelva. Snart begynte folk å fortelle historier om mirakler som skjedde rundt kroppen til kongen. Ett år og fem dager etter slaget ble graven åpnet og Olav ble helligkåret. De som var tilstede fortalte at kongen så ut som han sov. Liket var uforandret, men hår og negler hadde vokst.

Helgenens kropp ble lagt i et vakkert sølvskrin. Skrinet sto først i Clemenskirka, men ble senere flyttet til kirka som ble bygget over graven hans. Her sto det ved alteret gjennom resten av middelalderen. Historiene om Olavs mirakler spredte seg, både i Norge og resten av Europa, og helgengraven i Nidarosdomen ble det viktigste pilegrimsmålet i Nord-Europa.

Gudstjenesten ledes av pilegrimsprest Einar Vegge. På orgel domkantor Brita Sjöberg.