Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
To nidarosdomen.no
Menu

Da restaureringen av korets søndre fasade og tårn var ferdig i 2010, var det allerede bestemt at korets søndre forhall, kalt Kongeinngangen, skulle demonteres i sin helhet.

I kongeinngangens hvelv er det en sluttstein, formet som en krans, med en skulptur av den velsignende Kristus i midten. Dette er en middelalderskulptur fra 1200-tallet, og bærer noe preg av alderen. Skulpturen mangler alle fingrene på høyre hånd, disse har falt av gradvis opp igjennom årene, og er forsvunnet. Nesen er også falt av, men denne er blitt tatt vare på.

Historikk

Sluttsteinen i Kongeinngangens hvelv har nok stått der helt siden middelalderen. Denne forhallen er blitt helt, og flere ganger delvis, demontert siden restaureringen startet 1869. Den første totale demonteringen av Kongeinngangen skjer på begynnelsen av 1870-tallet. Da blir også hvelvet plukket ned, sammen med kristusfiguren. Vi ser av et gammelt bilde som eksisterer fra før demonteringen at skulpturen er ganske ille tilredt. Den mangler hele høyre hånd, og vi må anta at nesen, venstre pekefinger, samt en bit av boken som han holder i venstre hånd også manglet på dette tidspunkt, da skulpturen slik den fremstår i dag har fått disse elementene restaurert.

Les og lær mer om rekonstruksjonen her.